ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

Çevre kirliliğinin giderek artması ve atıkların kontrol altına alınmaması, doğal kaynakların verimsiz kullanılması vb. nedenlerle çevrenin korunması önem ve aciliyet kazanmıştır. Çevrenin korunması gerek yasal şartlar gerekse uluslararası standartlar ile desteklenmektedir.

Çevre Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmek, firmaların ilgili yasal şartlara uyumu ve doğal yaşamın sağlıklı şekilde devamı için sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda fayda sağlar. Doğal kaynakları doğru ve kontrollü kullanmak masrafların azalmasına destek olur.

Firma faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan olumsuz çevre etkilerinin azaltılması, kontrol altına alınması, olumlu etki sağlamak için bilinçli bir çaba sarf edilmesi müşteriler tarafından da tercih edilirliği artıracaktır.