CE İşareti

CE Belgesi

CE belgesi, ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler. CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar. CE İşareti, Avrupa Birliği’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için zorunludur. AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de CE İşareti gereklidir. CE işareti AB içerisindeki ticari ilişkiler açısındanda önemli bir yer kapsamaktadır. CE belgesi ürünün güvenilir ve sağlıklı olduğunu gösteren , Satışlarınızı etkileyebilcek işaretlerden bir tanesidir. 

  • 2006/42/EC Makina Emniyet Yönetmeliği
  • EN 1090 Belgesi