Makine CE Belgesi

Makine CE Belgesi

2006/42/AT Makine Yönetmeliği Kapsamında Ce belgesi makine endüstrisi alanında üretim yapan firmalardan istediği belgedir. Makine CE Belgesi aslında makinenin; üretiminde, kurulumunda ve kullanımında insan ve çevre sağlığını koruyacak şekilde teknik dosyası hazır ve testi yapılmış şekilde üretildiğini kanıtlayan bir belgedir. 

Makine CE Belgelendirmesi olmayan makinelerin, Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlarında pazarlanması ve satışa sunulmasına izin verilmiyor.

PCA Sertifikasyon olarak ürününüzün testlerini ve denetimlerini gerçekleştirip, uygun olan ürünlere Makine CE Belgesi verilmektedir.

Üretilen makinelerin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği Kapsamına uygun olarak teknik dosya ve testlerinin olması gerekmektedir.

Ayrıca makine içinde kullanılan ekipmanlarında CE sertifikalı ürün olması da önemli bir durumdur.

Teknik Dosya içinde;

Makine tanımı / Malzeme listesi/ Teknik özellikler, Tasarım ve imalatta kullanılan standartların listesi, kullanma ve bakım kılavuzu, temel gereklilikler listesi, risk analizi, uygunluk beyanı, test  raporları vb. bulunmaktadır.

Makine CE Belgesi almak için AB’den onaylı nando.com sitesinde yayınlı belgelendirme kuruluşlarından alınması gerekmektedir. Bu kuruluşlardan alınmayan sertifikaların geçerliliği bulunmamaktadır.

2006/42/AT Makine Yönetmeliği Kapsamında belge almak için firma tarafından başvuru formu doldurulur ürene göre değişen teklif müşteri onayına sunulur müşteri onayı gerçekleştikten sonra teknik dosyada istenen bilgiler firmadan temin edilir.

Ürünle ilgili testlerde yapıldıktan sonra teknik dosya içeriği uyguluğu, test uygunluğu ve ürünle ilgili görseller uygunsa Makine CE Sertifikası verilir. Her yıl denetimler gerçekleştirilerek ce sertifikası güncellenir. Tasarımda bir değişiklik olduğunda belgelendirme kuruluşuna bilgilendirme yapılır. Bunun sonuncunda teknik dosyada gerekli düzenlemeler yapılır ve elektriksel testler tekrarlanır. 

2006/42/AT Makine Yönetmeliği Kapsamında yapılan testler ve teknik dosya içeriği makine nin kullanım yeri ve risk grubuna göre değişmektedir. Başvuru formunda bilgiler ne kadar gerçekçi doldurulursa o kadar makine doğru bir şekilde risk grubu belirlenir. Böylece doğru test yöntemide belirlenir.

Makine Ce Belgesi Testleri Nelerdir ?

Hangi testin yapılacağı makinesine göre değişen bir durumdur, Elektriksel Güvenlik Testleri, EMC Testleri ve diğer testler ürün tipi incelenerek ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak karar verilmektedir. 

Makine CE Sertifikası almak isteyen ürün testlerin hepsinden geçmesi gerekiyor mu?

CE işareti almak istenen makine standartlar göz önüne alınarak testlerin hepsinden başarı ile geçmek durumunda yoksa sertifikasyon alamıyor. 

Makinada CE belgesi olmaması ne ifade eder?

Makinada Ce işareti olmaması ürünün teknik dosyasının olmadığı ve test edilmediği anlamına gelmektedir buda makinenin amacına uygun kullanıldığında insanlara, hayvanlara ve doğaya zarar vermediğine dair kanıtları bulunmamaktadır.

Ürünün 2006/42/AT Makine Yönetmeliği Kapsamına giren her makinede CE işareti taşıyan bir etiket bulundurulmalıdır. Yönetmelikler esasında uygulanırsa CE işareti makinanın üzerine veya etiketine okunur  ve silinmez  şekilde yerleştirilir.

Firma makinasını CE belgesi ile, gerek yurt içi gerekse Avrupa pazarında kolayca satmaktadır. Avrupa ülkelerinde ürünün pasaportu gibi görünen CE belgesi firma için çok büyük kazanmaktadır.