ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri

ISO 37001, rüşvetle mücadele için asgari gereklilikleri sağlayan bir standarttır. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen tüm sektörlere uygun olarak oluşturulmuştur.

Bu standart, yolsuzlukla mücadelede yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gereksinimleri sağlar.

ISO 37001 standardı Kuruluşun, yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve tepki verilmesine yönelik bir dizi kontrol faaliyetlerini yerine getirmesi ve uygulanacak yolsuzluk karşıtı yasalara uymasına olanak sağlayacaktır.

Sistem bağımsız olabilir veya diğer yönetim sistemlerine entegre edilebilir.

ISO 37001 belgesi, iyi kurulmuş bir sistem ve periyodik denetimler ile firmaya önemli katkılar sağlamaktadır.