Kalitenizin Garantisi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikası

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikası

ISO 27001, Ticari hayatın vazgeçilmezi olan, bilginin hem yasal açıdan hem de müşteri ilişkileri açısından korunması önemli bir gereksinimdir. Bilgi güvenliğini korumanın en basit yolu ise uluslararası bir standart olan, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak bilginin sürekliliğini sağlamak ve belgelendirmektir.

İkinci ve en önemli adım ise ISO 27001 belgesi ile sistemin periyodik olarak tarafsız belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmesini sağlamaktır. Düzenli denetimler ile firmada kurulmuş olan sistemin gelişmeye açık noktalarının fark edilmesine ve sürekli iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır. ISO 27001 Belgesi ile firmalara daha güvenli bir ortam yaratmak imkanını bizlere sağlayabilir.

Değişen şartların gözden geçirilmesi ve oluşan güvenlik açıklarının en hızlı şekilde giderilmesi ISO 27001 ile mümkündür. Böylece firma bilgi güvenliği risklerini en az zararla ve hatta zarar görmeden bertaraf edebilir. Firmanın ticari ve imaj kayıpları engellenmiş olur.

ISO 27001 Sertifikası, risk yönetimi ile bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü korur, erişilebilirlikle ilgili yetkiyi kontrol altına alır. Böylece gerek firmanıza özel olan bilgilerin gerekse müşterilerinize ait bilgilerin izinsiz olarak firma dışına çıkarılması ve/veya başka kişilerin eline geçmesi engellenmiş olur.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, kuruluşun hedeflerini, güvenlik ihtiyaçlarını, faaliyetlerini, kullanıcı sayısını, kurumsal yapısını koruma altına almalıdır. Sistemin sürekliliğini sağlamak, zaman içinde değişen ve gelişen durumlara karşı uygun olarak iyileştirilmesini sağlamak esastır, iso 27001 ile tüm bunları gerçekleştirebilirsiniz. Belgelendirme ise, kurulmuş olan belge periyodik olarak tarafsız bir belgelendirme kuruluşunca denetlenmesi demektir ki bu da firmanızın piyasadaki prestijini artırmakla birlikte, müşterilerin firmanıza olan güvenini ve prestijini arttırır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Önceliği

ISO 27001, Günümüz koşullarında ulusal ve uluslararası yasal şartlar ile de kontrol altına alınmış olan bilgi güvenliği konusu firmaların birincil önceliği halindedir. 
 
Teknolojinin çok hızlı gelişmesi firmaların bilgilerin korunması yönündeki gerekliliklerini arttırmıştır. Zira gerek firmanın kendine ait bilgiler gerekse müşteri ve diğer taraflara ait bilgiler sürekli olarak güvenlik riski altındadır. 
 
Her sektördeki firma için gerekli olan bir standarttır. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, firmada bilgi güvenliğini ilgilendiren riskleri yönetmek için gerekli şartları kapsar. Standart şartlarına ve firma ihtiyaçlarına uygun olarak kurmak ve yönetmek bilginin korunması yönündeki ilk adımdır.

ISO 27001, firmaların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bilginin yeni yasal şartlara ve uluslararası standartlara göre korunmasını sağlamaktadır.

Yetkisiz kişilerin güvenlik duvarlarınızı aşmasına göz yummayın. Bilgi erişimi kendi belirlediğiniz yetkilendirme sınırlarında ve şifreler ile korunuyor mu? İstemsiz veri kayıpları, bilinçli veya yanlışlıkla silinmeler, yedeklemenin güvenilir yöntemlerle yapılmaması gibi sorunların önüne geçebiliyor musunuz? 

Hepsi için ihtiyacınız olan ISO 27001 standardına uygun kurulmuş bir sistem, periyodik, tarafsız ve deneyimli ekiplerce yapılan belgelendirme denetimleridir.

PCA, iso 27001 sertifikası ile para ve imaj kayıplarınızın önüne geçmenizde çözüm ortağınız olmaya devam ediyor. Kurduğunuz bilgi güvenliği sisteminin uygunluğunu tescil edin ve periyodik olarak gözden geçirilmesini sağlayın. ISO 27001; müşterilerin güvenini kazanmak, bilgilerini ve verilerini koruyacağınıza dair onlara güvence vermek adına en ucuz ve en kolay yöntemdir. 

ISO 27001 Belgesi Avantajları

ISO 27001, bilgi güvenliğinin kurumlara sağlayacağı birçok fayda vardır. Bu faydanın birincisi, kurum için değer ifade eden bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek ve kayıpları en aza indirmektir.

ISO 27001 Belgesi almak markanıza güven vermesinide sağlayacaktır. Önemli bilgilerinizin başka kişilerin eline geçmesini istemiyorsanız bu belgenin değeri çok önemlidir.

ISO 27001 bilgi güvenliği belgesine ve standartlarına hakim kurumların çoğu kurumsal risklerin azaldığına dair görüş belirtmiştir. Kurum içerisinden dışarısına bilgi akışının engellenmesi, müşteri bilgilerinin daha iyi şekilde korunması, depolanması, işlenmesi ve şirket için faydalı hale getirilmesine yönelik verimliliğin sağlanması da mümkündür. ISO 27001 Sertifikasının en önemli faydalar birisi ise, markaya ve organizasyona olan güvenin temin edilmesidir. Bugün nihai tüketici için en riskli şey, bilgilerinin başka kişilerin eline geçeceğine dair kaygıdır. Bu nedenle, bilgilerini vereceği kurumun güvenilirliği müşteri açısından önem arz ediyor.