Kalitenizin Garantisi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, firmalarda potansiyel risklerin yönetilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuz sonuçların engellenmesine olanak sağlar. Yasal şartlara uyumun ötesinde sürekli iyileştirilen bir sistem ile insana saygıyı ön planda tutmak mümkün olur. İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi işçiler için olumlu bir sistemdir. İş güvenliği ve sağlığı sağlanarak iş kazaları gibi olayları en aza indirilmeyi çalışmaktadır. Bu nedenle işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği için ISO 45001 Belgesi kullanılır.

Faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında, oluşan kazalardan, ramak kalalardan doğan mali kayıplar, çalışanlar üzerindeki olumsuz psikolojik etkiler, üretimin durması veya gecikmesi gibi sonuçlar firmaları ticari olarak çok zor durumlara düşürmektedir.
 
Uluslararası standartlar çerçevesinde kurulup, sürekli iyileştirilen ve belgelendirilen sistemler ile firmalar hem çalışanların hem de müşterilerin güvenini kazanarak rekabet güçlerini artırırlar.

ISO 45001 Belgesi, firma içerisinde çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasını amaçlar. Boyutuna, türüne ve etkinliklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, Proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesidir. Firmalarda potansiyel risklerin yönetilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuz sonuçların engellenmesine olanak sağlar. Yasal şartlara uyumun ötesinde sürekli iyileştirilen bir sistem ile insana saygıyı ön planda tutmak mümkün olur. Doğan mali kayıplar, çalışanlar üzerindeki olumsuz psikolojik etkiler, üretimin durması veya gecikmesi gibi sonuçlar firmaları ticari olarak çok zor durumlara düşürmektedir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği bu zor durumları önlemek için yardımcı olan standarttır.

Uluslararası standartlar çerçevesinde kurulup, sürekli iyileştirilen ve belgelendirilen sistemler ile firmalar hem çalışanların hem de müşterilerin güvenini kazanarak rekabet güçlerini artırırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi işçiler için koruyucu bir sistemdir. Bu nedenle iş verenler hem yasal şartlara uyum hem de işçilerinin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ISO 45001 Belgesini tercih ederler.

Müşteri sadakatini sağlayarak pazar payını yükseltmek ve böylece kazançları da kolaylıkla yükseltmek için ISO 45001 Sertifikasına sahip olmalısınız.