Kalitenizin Garantisi

2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği

2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği

Amacı, makinaların, usulüne uygun bir şekilde yerleştirildiğine ve kurulduğuna, bakım zamanlarının geçmeden yapıldığına ve kendi görevlerine uyun şekilde kullanıldığında, insan sağlığına güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

2006/42/AT Yönetmeliği ; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.