ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001 belgesi; üretim sektöründe faaliyet gösteren her firmanın ürünlerini imal ederken üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar çevre koşullarını önemseyerek hareket etmesini ifade eder.Şirketin Çevreye ve kendini geliştirmeye yönelik yapılan bir belgedir. Bu belge kapsamında firmanın çevre ile ilgili attığı adımların kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amaçlanır. Firmaların çevre ile ilgili her türlü eylemini kontrol altına almayı ve doğru bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bu standart doğanın korunmasını temel alır. Bunun yanında doğal kaynakların israf edilmemesini, toprak – su – havaya verilen zararın ortadan kaldırılmasını hedefler. ISO 14001 standartları 6 bölümden oluşur. Kademeli olarak takip edilen her bölümde bir sonraki aşama için zemin hazırlanır ve çevresel koşulların iyileştirilmesi hedeflenir. Fayda değerlendirmesi yapıldığında oldukça olumlu yönleri bulunan ISO 14001 belgesi amaçlar noktasında da oldukça geniş kapsamlıdır.

ISO 14001 Belgesi , Maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olarak tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Yeni iş ortaklarına ve yeni müşterilere daha fazla erişim imkanı sağlar. Dünyaya en verimli şekilde çalıştığınızı, süreklilik gerektiren bir performans sergilediğinizi göstermektedir. Çevre koşullarını da göz önünde bulundurarak bunlara uyum sağladığınızı kanıtlayan nitekliktedir.

ISO 14001 Belgesi, çevre kirliliğinin giderek artması ve atıkların kontrol altına alınmaması, doğal kaynakların verimsiz kullanılması vb. nedenlerle çevrenin korunması önem ve aciliyet kazanmıştır. Çevrenin korunması gerek yasal şartlar gerekse uluslararası standartlar ile desteklenmektedir.

Çevre Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmek, yani iso 14001 sertifikası almak firmaların ilgili yasal şartlara uyumu ve doğal yaşamın sağlıklı şekilde devamı için sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda fayda sağlar. Doğal kaynakları doğru ve kontrollü kullanmak masrafların azalmasına destek olur.

Firma faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan olumsuz çevre etkilerinin azaltılması, kontrol altına alınması, olumlu etki sağlamak için bilinçli bir çaba sarf edilmesi müşteriler tarafından da tercih edilirliği artıracaktır.

Üretim ve tüketim faaliyetlerinin artmasıyla beraber çevre kirliliği problemleri ortaya çıkmaya başladı. Doğanın zarar görmesi, kaynakların kirlenmesine veya azalmasına neden olduğu için çevrenin korunmasına yönelik global ölçüde tedbir ve önlemler alınıyor. Bu tedbirler içerisinde çevre kirliliğine neden olan üretim süreçlerinin gözden geçirilerek yeniden planlanması da yer alıyor. 
Birçok ülke, üretim faaliyetleri içerisinde bulunan şirketlerin çevreye uyumlu üretim süreçlerine sahip olmalarını yasal zorunluluk haline getiriyor. Ülkemizde de çevreye zarar verici faaliyetlerde bulunan kurum veya kuruluşlar büyük yaptırımlara maruz kalabiliyor. 

ISO 14001 Sertifikası yani Çevre Yönetimi sistemleri hem çevre hemde insan sağlığına önem veren sistemdir.Hem yasal çerçeveyi korumak hem de içinde yaşanılan çevreye karşı sorumluluğun yerine getirilmesi için 14001 Çevre Yönetimi Sistemleri ile global ölçülerde bir çevreci kurum ve kuruluş haline gelinebilir.

Neden 14001 Çevre Yönetimi Sistemine İhtiyaç Var?

Çevre yönetimi sistemleri, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin çevreyle dost olmasını sağlıyor. Üretim süreçlerinin her aşamasını kontrol ederek, çevreye yönelik herhangi bir zararın söz konusu olup olmadığının anlaşılması ve varsa zararın nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesini sağlayan standartları belirliyor. 

14001 Çevre Yönetimi Sistemi eğitimleriyle çevreye saygı veya çevrenin korunması değerleri kurumsal bir kültür haline getirilebilir. Şirket personeli tarafından da benimsenebilecek standartlar sayesinde şirket içi faaliyetler çevreci bir yaklaşımla tüm personel tarafından kontrol edilebiliyor. 

14001 Çevre Yönetimi Sisteminin Sağladığı Avantajlar

Çevre yönetim sisteminin sağladığı en önemli avantaj, çevreye karşı duyarlılık ve saygıdır. Çevrenin kirletilmesinin ve gelecek nesillere yaşanamayacak bir çevre bırakmanın insani açıdan açıklanabilir tarafı yoktur. Bununla beraber çevre yönetim sistemi, bir ürün standardı belgesi değildir. Üretim usullerini analiz eden ve üretim planının çevreye zarar verici olup olmadığını kontrol eden bir standarttır. Bu anlamda firmanın itibarını ve saygınlığını arttıran bir belgedir. 

Üretim planının çevreci olması demek, hem ulusal hem de global çevre mevzuatlarına uyumluluk demektir. Bu da, firmanın iç ve dış pazardaki rekabetini güçlendirici bir etkendir. Kurumun çevreci olması, birtakım yaptırımlara muhatap olması riskini en aza indirebilir. Firmanın sigorta maliyetlerini azaltır ve verimlilik artar. 

ISO 14001 Belgesi İlkeleri

ISO 14001 sertifikası belirli ilkeler çerçevesinde ortaya konmuştur. Bu anlamda bu ilkelerin takibi hem belgenin başarısı hem de işlevselliği açısından önemlidir.

Yükümlülük Altına Girme: Çevre politikasına uyulacağı ve hangi politika altında faaliyet gösterileceğinin belirlenmesidir.

Planlama: Firma; faaliyetleri, ürünleri ve sunduğu hizmetleri çevresel etkileri bazında değerlendirmeli ve değerlendirme kapsamında önemli olanlar arasında seçim yapmalıdır. Taahhüt altına girdiği koşulları yerine getirmek için plan yapmalıdır.

Uygulama ve İşlem: Planlama aşamasında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için adımların atılmasını ifade eder.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

Gözden Geçirme ve Geliştirme: Elde edilen başarının yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi, başarısızlık varsa geliştirme faaliyeti yapılmasını ifade eder.

Tags:  iso 14001 sertifikası, iso 14001 belgesi, ISO 14001