Kalitenizin Garantisi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 22000 Sertifikası; Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda sektörünün herhangi bir noktasında yer alan tüm firmalar için uygulanabilir. Yem üreticileri, gıda üreticileri, işleme-taşıma-depolama firmaları, perakende satış yerleri, ekipman üreticileri, ambalaj üreticileri, temizlik maddesi üreticileri, katkı maddesi üreticileri ve hizmet sağlayıcılar gıda güvenliğinin bir parçasıdır. ISO 22000 Gıda yönetimi sistemleri insan sağlığı açısından önemli bir noktada bulunmaktadır. ISO 22000 Gıda yönetimi sistemleri , olumsuz anlamda insan sağlığını etkileyebilcek tehlikeli maddelerden korumak amacıyla bu sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.Uluslararası gıda ticaretin de alınması gerek sertifikadır.

ISO 22000 Belgesi, Prestijin üst düzey olduğu müşteriler için itibarın üst seviyelere çıkarılması için alınması gereken belgelerden biridir. Bu belge ile faaliyet gösterdiğiniz her sektörde kendinizi kanıtlamış olursunuz. Gıda firmaları ve gıda ile ilgisi olan her firmanın elinde bulundurması gereken bu belge , sizlerin yaptığı işin kalitesini kanıtlar niteliktedir. Hijyen kurallarına uyarak üretim yapılması gerekmektedir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, tehlike analizi ile, gıdanın güvenliğini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin üretim zincirinin tüm aşamalarında önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlar. Gıda güvenliğinin sağlanması ile insan sağlığının korunmasına önem veren firmalar müşterilerin tercih ettiği firmalar arasına girecektir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sertifikası

Gıda güvenliği, dünyamızda yaşanan pandemi nedeniyle önemini bir kez daha gündeme taşımıştır bu da ISO 22000 Belgesini daha da önemli hale getirmektedir. Tüketiciler bilinçlenmeye ve gıda ürünlerini satın alma konusunda daha hassas olmaya başlamıştır. Bu da firmaları ürettiği ürün-hizmetleri, güvenilirliği kanıtlanmış standartlara dayanarak üretme ve belgelendirme ihtiyacına yönlendirmiştir.

ISO 22000 Belgesi uluslararası nitelikte kabul görmüş en güvenilir standartlardan biridir. Yurt içinde ve yurt dışında ürünlerini kolaylıkla pazarlamak isteyen gıda sektörü firmaları ISO 22000 sertifikasına sahip olarak güvenilirliğini piyasaya ispatlamış olurlar. ISO 22000 standardı gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri ve tedbirlerin uygulanması aşamasındaki şartları içeriyor. Gıda üretiminde tarladan sofraya her prosesin kontrol edilerek; gıda güvenliğini tehdit edebilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel her türlü etkenin yönetilmesi için sistem kurulmasını ön görüyor.

ISO 22000 Sertifikası Standardına uygun olarak gıda zincirinin tamamlanması, gıdayı güvenle üretmeyi sağlar. ISO 22000 Sertifikası Standardına uyum sağladıktan sonra sertifika alınması güvenilirliği müşterilere ve piyasaya göstermenin tek yoludur.

Gıdalardan kaynaklı sağlık bozulmaları, hastalıklar ve/veya zehirlenmeler üreticiler için büyük mali cezalar demek oluyor. Ayrıca tüketicide oluşan güvensizlik, imaj kaybı vb. de firmanın sektördeki yerini kaybetmesine neden oluyor.

Gıda zincirindeki bir firmanın, güvenilir akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 22000 Sertifikası alması firmanın düzenli olarak objektif denetimlerden geçmesi anlamına geliyor. Müşteri sadakatini sağlayarak pazar payını yükseltmek ve böylece kazançları da kolaylıkla yükseltmek için ISO 22000 Sertifikasına sahip olmalısınız.