ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemini kurmak, sürekliliğini sağlamak ve belgelendirmek firmanın ticari olarak performansını yükseltmesine ve piyasada kalıcılığını arttırmasına olanak sağlar.Uluslararası ürün ve hizmetlerinin sağlanmasında uygun görülen bir belgedir.

Temelde; risk yönetimi ile kurumsal ve mali kayıpları azaltmak, fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmak ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin ve tercih edilebilirliğin artması ve ürün-hizmet uygunluğunun yasal şartlara uyumunun sürekli kılınması gibi başlıca faydaları vardır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerçek amacı maliyeti düşürmek, kar ve verimliliği arttırmaktır. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin en önemli özelliğidir. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi hem firma açısından hemde müşteriler açısından kazanç kazanç ilişkisine dayanan bir sistemdir.

ISO 9001 Fiyatları nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, mümkünse daha fazlasını başarabilmeyi esas alan bir yönetim sistemidir. Müşteri odaklıdır. Dünyada çok farklı sektörlerde ve büyüklüklerdeki, ürün ya da hizmet sunan işletmelerde uygulanan, birçok standart için de temel teşkil eden bir yönetim sistemidir.  ISO 9001 standardı, bitmiş ürünün son kontrolde hatalı, hatasız olarak ayrılması yerine üretim sistemlerinin ara kontroller ile güvence altına alınması böylece üretim konusunda hatanın engellenmesi esas alınmıştır. 2015 yılında yayınlanan son revizyonu “Annex SL-Yüksek Seviye Yapı” da oluşturulmuştur. Bu da diğer yönetim standartları ile entegrasyon için çok önemli bir özelliktir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi süreç yaklaşımı ile kuruluşların süreçlerini belirlemesinde ve sistematik bir şekilde yönetmesinde fayda sağlar. 

Risk temelli düşünme ISO 9001’in en önemli unsurlarından biridir. Kuruluşların hedeflerine ulaşmasının önündeki engellerin belirlenmesi ve kontrol altına alınmasında fayda sağlar. Böylelikle kayıpların özellikle kalitesizlik maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin arttırılması ve fırsatların faydaya dönüştürülmesi mümkün olabilmektedir. Tasarruf etme imkânı olduğundan karlılığın artmasını sağlanır.
Kuruluşlar Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak, ihtiyaç duyulan düzene, çalışan farkındalığına, yeni pazarlama imkanlarına kavuşurlar.

Problemlerin daha hızlı tespit edilmesi, sistematik şekilde analiz edildiği için daha kolay çözülmesi mümkündür. Müşteri şikayetleri azalır.

ISO 9001 Yönetim Sistemi Sertifikasyonu için yasal bir zorunluluk olmamasına karşın, sertifikasyonun kuruluşlar için ciddi avantajları söz konusudur; 
Kuruluşun uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, uluslararası kabul görmüş bir kuruluş tarafından tescillenmiş olur. Markaların piyasadaki algısını, prestijini her anlamda olumlu etkiler. Güven verir, dolayısıyla tercih sebebi olmayı sağlar. Kuruluş, sertifika sahibi olmayan rakiplerine göre kullanabileceği reklam avantajını yakalar. Sertifikasyon gereği gerçekleştirilen 3. Taraf denetimler kuruluşlara göremediklerini görme fırsatı verir ve sürekli iyileştirme konusunda fayda sağlar. ISO 9001 Belgelendirmesi için mutlaka akredite kuruluşlardan hizmet alınmalıdır. Akredite belgelendirme kuruluşları akreditasyon kuralları gereği periyodik olarak denetlenir ve yeterlilikleri kanıtlanır. ISO 9001 sertifikası fiyatlarında bir liste fiyatı sunan kuruluşlara rağbet edilmemelidir. Fiyatlandırma hizmet şartları ile ilgili olup firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, kapsamı, lokasyonu vb. birçok faktöre göre değişiklik gösterir. Bu faktörler denetimin süresi, denetim ekibinin nitelikleri, verilecek akreditasyon gibi birçok unsuru etkiler. Bazı akredite belgelendirme kuruluşları bu hizmetlere ek olarak belge kullanım fiyatı, logo kullanım fiyatı gibi bazı ek ücretlendirmeler talep etmektedirler. PCA Sertifikasyon daima konusunda uzman ve en güncel bilgilerle donatılmış denetçileri ile ISO 9001 belgelendirme hizmeti sunar. PCA sertifikasyon denetim ekipleri sektörünüz, ürün ve hizmetleriniz hakkında tecrübeli denetçiler arasından seçilir. 

Denetim sırasında tarafsız bir gözle riskleriniz, gelişmeye açık noktalarınız, özellikle mali kayıplara sebep olan artan fire sebepleri vb. konusunda tespitlerini sunarak kuruluşunuzu geliştirmenize yardım eder.