ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Firmalarda faaliyetlerin herhangi bir etken nedeniyle kesintiye uğraması, ticari kayıplar ve imaj kayıplarına neden olmaktadır. Uluslararası düzeyde kabul görmüş olan ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi bu konuda firmaların en önemli yol göstericisidir.

İş sürekliliği standardı teknolojik gelişmelere ve piyasa ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve bunu sürekli kılmak adına doğru şekilde kurulup uygulanmalıdır. ISO 22301 standardı; özellikle 2019 versiyonu ile hem daha etkin, hem de yeni yapı sayesinde diğer standartlar ile kolay entegrasyonu sağlanabilir olmuştur.

Tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, risk ve fırsatların analiz edilmesi, liderlik ve sürekli iyileştirmede sistematik bir yaklaşım ile iş sürekliliğinin sağlanması firmayı rakiplerinin önüne geçirir. Firmada kurulan ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin belgelendirilmesi ve böylece periyodik dış denetimlerle sistemin başarısının ispatlaması müşteri tercihini ve bağlılığını yükseltir.