Kalitenizin Garantisi

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı

ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı

ISO 41001 Belgesi yani; ISO 41001:2018 Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı, 2018 yılında çıkarılmış olan en yeni yönetim sistemi standartlarından biridir. 

ISO 41001 Sertifikası, Standart Tesis Yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde sürdürüldüğünün gösterilmesini, ilgili tarafların ihtiyaç ve uygulanabilir beklentilerinin sürekli karşılanmasını ve piyasanın rekabetçi ortamında sürdürülebilir olmayı amaçlar.

ISO 41001 Sertifikası, firmalar için oldukça büyük bir öneme sahip olan ISO belgelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla söz konusu belgeyi açıklamadan önce ISO belgelerinden bahsetmekte fayda vardır. ISO, 1947 yılında Uluslararası Standart Organizasyonu adı altında kurulan bir federasyondur. ISO kurulduğu günden bu yana tüm dünyada bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerin geliştirilerek bu faaliyetlerin firmaların ürün veya hizmetlerine yansıtılmasını sağlamaktadır. Firmalar, daha kaliteli hizmetler sunmak adına ISO standartlarına uygun çalışmaktadırlar. ISO belgeleri ile bu firmalar uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu müşterilerine ve piyasaya ispatlamış olurlar. ISO 41001 Belgesi de bu ISO belgelerinden bir tanesidir.

ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı Nedir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı, firmalar için büyük faydalar sağlayan ISO belgelerinden bir tanesidir. ISO 41001 belgesi, tüm dünyadaki en iyi uygulamalar incelenerek ve raporlanarak geliştirilmiştir. Bu belge firmalara yeni standartlarda stratejik planlamalar sunma, taktikler geliştirme ve yeni tesis yönetiminin hedeflendirilerek geliştirilmesi için geniş bir hareket noktası sunmaktadır. Aynı zamanda ISO 41001 sertifikası tesis yönetimi etkinliklerinin alt yüklenicilerine devretmek isteyen her türlü kuruluşu da desteklemektedir.

Firmalar ister küçük olsun ister büyük her zaman tesis yönetimi ile ilgili faaliyetlere sahiptir. Bu nedenle firmaların kullandığı alanlar ve bu alanlarda bulunan insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına dair tesis yönetim sistemleri ön plana çıkmaktadır.

ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı Kapsamı Nedir?

ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardı, firmaların tesis yönetimi için ihtiyaçları belirlemektedir. ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardının kapsamını ise aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür.

  • Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını destekleyen tesis yönetiminin etkin ve başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar.
  • Firmanın ve ilgili kişilerin ihtiyaçlarının en uygulanabilir şekilde karşılanmasını sağlar.
  • Ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlar.

ISO 41001 Tesis Yönetim Hizmetleri Standardında firma ister kamu isterse özel sektörde faaliyet göstersin belgenin gereksinimleri uygulanabilirdir. Dolayısıyla ISO 41001 belgesinin şartları, her sektöre göre uygulanabilir ve fayda sağlar.

ISO 50001 belgesi ve ISO 27001 belgesi hakkında daha detaylı bilgi almak için arayınız.