Kalitenizin Garantisi

ISO 22716 - İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

ISO 22716 - İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

ISO 22716 – İyi Üretim Uygulamaları, kozmetik üretimi endüstrisi için uluslararası bir (GMP) standardıdır. Yeni yasal düzenlemelere göre, tüm kozmetik ürünler ISO 22716 standardında tanımlandığı biçimde GMP’ ye uygun olarak üretilmelidir.

ISO 22716 Kozmetik süreçlerinin yürütülmesinde firmalara yol gösterir. Ürün kalitesini etkileyen, insan faktörü ile teknik ve idari hususların yönetimine ilişkin olarak kozmetik ürünlerin üretim,
kontrol, depolama, sevkiyat vb. süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

İyi Üretim Uygulamaları, geçerli bilimsel kararları ve risk değerlendirmelerini esas alan imalat alanı gerekliliklerini tanımlanması yoluyla, kalite kavramının uygulamaya yönelik gelişimini sağlar. GMP’nin amacı ürünün beklenen teknik özelliklere uygun faaliyetlerini tanımlamaktır.

ISO 22716 belgesi, iyi kurulmuş bir sistem ve periyodik denetimler ile firmaya önemli katkılar sağlamaktadır.