Kalitenizin Garantisi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemleri

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemleri

Sera gazları, atmosferde bulunan ve ısı tutma özelliğine sahip olan bileşiklerdir. Bilindiği üzere atmosferde çeşitli gazlar bulunuyor. Güneşin yaydığı ışınlar atmosferi geçerek yeryüzünün ısınmasını sağlıyor. Atmosferde bulunan bazı gazlar güneşin yaydığı bazı ışınları tutarak yeryüzünün ısı kaybetmesine engel oluyor. Atmosfer, ışığı geçiren ve ısı tutan özelliğiyle biliniyor. Atmosfer sayesinde yeryüzünün sıcaklığı dengede kalmış olur. Atmosferin ısıtma ve yalıtım etkisine de sera etkisi adı verilir. Sera gazında iniş ve çıkışların kontrol edilmesi için uluslararası çalışmalar düzenlenmiştir. Eğer sera gazı kontrol edilemezse küresel ısınmayla beraber çeşitli birçok zarar görülecektir. ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemleri bu doğrultuda geliştirilmiştir.

ISO 14064 Belgesi Detayları

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemleri günümüzde şirketlerin, fabrikaların ihtiyaç duyduğu bir belgedir. Uluslararası özelliğe sahip bu belge;

 • Herhangi bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının doğru raporlanmasını, 
 • Raporların envanterlerinin çıkartılmasını, 
 • Yüksek sera gazı emisyonlarının düşürülmesi için iyileştirme projelerinin geliştirilmesini, 

Sera gazı bilgilerinin doğrulanarak geçerli kılınmasını sağlayan önemli bir standarttır. 
Belge, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından çıkarılmıştır. Bu standartla ilgili çalışmalar 2002 yılında başlatılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

ISO 14064 Belgesi Amacı

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemleri gönüllü olarak çıkarılmıştır. Standardın temel amacı:

 • Sera gazı hesaplama
 • Rapor hazırlama
 • Raporu doğrulama

Belge, sera gazı hesaplama ve rapor hazırlamak üzere geliştirilmiştir. Rapor hazırlandıktan sonra raporu doğrulamak için çalışmalar yapılır. Sera gazının kontrol edilmesi için belgenin bulunması önemlidir. Standart bir şirket için bu belgenin üç ögesi vardır. Öncelikle şirket sera gazı hesaplama yapar. Hesaplamanın ardından rapor hazırlanır. Rapor hazırlandıktan sonra rapor doğrulama yapılır. Şirket, kendi mali ve idari kontrolünde olan tüm tesislerden sorumludur. Bu tesislerin hesaplaması, rapor hazırlığı ve doğrulaması şirket tarafından yapılır. Bu çalışmalar boyunca resmi olarak bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Sera gazının dengede kalmasını sağlamak, kontrollü hareket etmek isteyen şirketler ISO 14064 belgesini kolaylıkla temin edebilir. Belge, uzman ekip tarafından işletmeye verilmektedir.

Karbon ayak izi nasıl hesaplanır?

 • Kategori 1: Doğrudan GHG emisyonları
 • Kategori 2: İthal edilen enerjiden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları
 • Kategori 3: Ulaşımdan kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları
 • Kategori 4: Bir kuruluş tarafından kullanılan ürünlerden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları
 • Kategori 5: Kuruluşun ürünlerinin kullanımıyla ilişkili dolaylı sera gazı emisyonları
 • Kategori 6: Diğer kaynaklardan dolaylı sera gazı emisyonları

Aylık tüketmiş oldukları doğal gaz miktarı jeneratörlerinde tüketmiş oldukları motorin miktarı klima sistemleri ve soğutucu gaz kullanan üniteler (ör: buzdolabı, su sebili vb.) bunların envanter kayıtları dikkate alınmalı.

Araçlar personel servisleri kaç tane personel servisi var kaç tane kiralık araçları var kaç tane araç olduğu.

Aylık gelen elektrik faturalarının tamamı değerlendirilmeli.