ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi

ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi

ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi, giderek önemli bir hale gelmeye başladı. Gerek büyük firmalar gerekse de orta ölçekteki şirketlerin öngörü kabiliyetlerini arttırma yönündeki istekleri; sürdürülebilir büyüme ve işletme hedeflerinin gerçekleşmesi için atılacak adımların etkilerini hesap edebilmek adına gereklidir.ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi ,  şirketinizi geliştirmek amacıyla alabilceğiniz bir eğitimdir.Bu nedenle uluslararası risk yönetimi kavramları, modelleri ve stratejilerinin bilinmesi, bunların kavranması ve pratiğe dökülmesi noktasında şirkete özgü çalışma modelinin oluşturulması gerekir. ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimlerinin ana hedefi, şirket ve kurumların kendilerine özgü risk yönetimlerini gözden geçirmelerini sağlamak, yeniden inşa etmek ve risk yönetim sürecini geçerliliği kanıtlanan global yöntem ve modellere uygun hale getirmektir.

ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimini Kimler Almalı ve Avantajları Nelerdir?

Kurum ve kuruluşlar için muhtemel bir riskin meydana gelmesi her an yaşanabilmektedir. Dıştan gelen risklerin öngörülmesi ve bunların yönetimi kadar; şirketin faaliyet ve operasyon süreçlerini kapsayan risklerden doğrudan etkilenebilmesi söz konusudur. Her iki durum için tedbir almak ve adım atmadan önce muhtemel risklerin hesaplarını yapmak arzusunda olan kurumların yönetici ve sorumlularının ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi alarak standart kapsamında global yöntemleri öğrenmeleri gerekir.

ISO 31000 Risk Yönetimi standardı Mart 2018 itibariyle yenilenmiştir. Eğitimlerin ISO 31000:2011 ve ISO 31000:2018 versiyonları arasındaki değişikliklere ve gelişime vurgu yapması önem teşkil etmektedir.

Her firma ve şirketin kendisine has ve özel bir yönetim şekli ve buna göre dizayn edilen risk analiz yönetim programı olabilir. Ancak değişen küresel ve ekonomik şartlar nedeniyle risk analiz yönetimine dair yaklaşımların da asla değişmezliğini savunabilmek mümkün değildir. Bu nedenle şirketlerin kendilerini yenilemeleri, yeni küresel ekonomik döngü içerisindeki gelişmelere uygun risk yönetimi standartlarına sahip olabilmeleri önemlidir. Rakiplere göre bir adım önde olabilmenin ve daha iyi öngörülere sahip olarak pozisyon alabilmenin yolu; değişen veya yenilenen ekonomik sisteme en iyi şekilde entegrasyonla mümkündür.

ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi programı ile kurumunuzun gerçeklerine ve kültürüne uyumlu risk analiz kuramları, iyi şekilde işleyen bir pratiğe dönüştürülebilir. Böylece faaliyet süreçlerine dair muhtemel risklerin ilgili personeliniz ve yöneticileriniz tarafından hesaplanabilmesi gerçekleşebilir. Bu da, olası risklerin ortadan kaldırılması, gerçekleşme olasılığının azaltılması ve gerçekleşmesi halinde etkilerinin azaltılması için hızlı şekilde önceden belirlenen aksiyonların alınmasını sağlayabilir. Büyük bir mağduriyet ve kaybın önüne geçilebilir.

Risk yönetimi; firma veya şirketin operasyon süreçlerinin iyi yönetimi, proaktif hale getirilmesi, şirket ortaklarının şirket işleyişine güven duyması ve nihai tüketicinin marka kalitesini kabul etmesi gibi birden fazla fayda ve yararı vardır. Bir kurumun kayıplardan dolayı yaşadığı zararların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi de risklerin tespiti ve yönetimiyle ilgilidir. Kayıpların neden kaynaklandığı, hangi durumlarda ortaya çıktığı, ilgili durumlara karşı alınması gereken tedbir ve çalışma modelleri hususlarının tayin edilmesini sağlayıcı etken risk yönetimin kurumsal bir kültür haline getirilmesidir. 

Bu anlamda, ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi, global bir standart oluşturuyor. Bu standardı kurum kültürü haline getirmek arzusundaki şirketlerin risk yönetimi eğitimlerini alması gerekir. ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi ile şirketin üst düzey yöneticileri ve uzman personeline risk yönetimiyle ilgili global kavramlar, kurallar, çalışma modelleri hakkında bilgi veriliyor. Risk yönetimi hususunda kendisini geliştiren bir kadroya sahip yönetim takımının performansı yükselebilir. Birtakım riskler karşısındaki direncin arttığı ve bu risklerin fırsata dönüştürülme becerisinin kazanıldığı görülebilir. 

ISO 31000 Risk Yönetimi Belgesi uluslararası bir önem kazanmıştır. Pca olarak uzman ve tecrübeli ekibimiz ile sizlere en iyi şekilde hizmet sunuyoruz. Bizimle iletişime geçerek detaylı bilgileri alabilir ve sorularınızın cevaplarını öğrenebilirsiniz.

content