Kalitenizin Garantisi

Ücretlendirme Talimatı

Ücretlendirme Talimatı

1. Yönetim sistemleri belgelendirme ücretleri yönetimin hedefleri, piyasa şartları ve rekabet ortamı göz önünde bulundurularak aşağıdaki faktörlere göre belirlenir:

 • 1.aşama ve 2.aşama denetim için harcanacak denetçi ve teknik uzman adam x gün sayısı
 • Günlük denetçi ve teknik uzman ücretleri
 • Hedeflenen belgelendirme sayısına göre birim başına düşen akreditasyon maliyeti
 • Hedeflenen belgelendirme sayısına göre birim başına düşen ofis giderleri
 • Şirketin vergi maliyetleri ve kar hedefleri

2. Toplam ücret, denetim süresi (adam-gün) ve belge kullanım ücretinin esas alınmasıyla belirlenir. Dolayısıyla adam-gün sayısının artış veya azalmasıyla toplam ücret de buna paralel şekilde değişir.
3. Denetim ücretleri belgelendirme denetimi, 1. ve 2. gözetim denetimi ve takip denetimi için ayrı ayrı belirlenir.  Belge yenilemelerde ve yeniden belgelendirmelerde müşterinin önceki sözleşmesi dikkate alınarak hareket edilebilir.
4. Tespit edilen ücretler ilgili müşterilere “FR-04 Teklif/Sözleşme Formu” ile gönderilir.
5. Belgenin verilmemesi, askıya alınması veya iptal edilmesi ile sonuçlanan herhangi bir denetim müşterinin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
6. Genel müdür’ün ücretlere %25 indirim ya da arttırma yapma hakkı vardır.

İndirim Durumları

 • Aşama 1 masa başı ise
 • Düşük riskli olması
 • Grup şirketlerinin belgelendirilmesi               

Artırım Sebepleri

 • Denetçinin maliyetinin fazla olması.
 • Yüksek riskli kodda olması.
 • Denetçinin yolda geçen süresinin fazla olması. 

7. Gözetim ücretleri md. 1’deki şartlar dikkate alınarak belgelendirme ücretlerinin yaklaşık %75’i olur.
8. Akreditesiz belgeler için belgelendirme ücretleri Genel Müdür tarafından belirlenir.