HİZMETLERİMİZ » Sistem Belgelendirme Hizmetleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 50001 Belgesi, iso 50001 sertifikası
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi, Hayati işleyişin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gereklilik arz eden enerjinin kıt kaynaklardan sağlanması, yönetilebilirliğine dair bilinçlendirme çalışmalarının da önem kazanmasını sağladı. Bu bakımdan enerji etütlerinin yapılmasını ve enerjinin daha verimli kullanılmasını mümkün kılan kalite standartları belirlendi. Bu anlamda, ISO 50001 enerji yönetim sistemi belgesi dünya üzerinde en çok talep gören standartlar arasında yerini almıştır. Bu nedenle enerji tüketiminin çok olduğu sektörlerde, firmalarda önemi büyüktür. 

ISO 50001 Belgesi avantajları nelerdir?

Enerji tüketimin en fazla olduğu kurumlar için bu belgenin temin edilmesinin sağlayacağı birçok avantaj söz konusudur. Fabrika, hastane, okul veya hizmet sunan tüm kurumlar için elde edilmesi gereken belgeyle enerji verimliliğin sağlanması hedefleniyor. Dünya standartlarına uyumlu hale getirilecek enerji tüketim çizginizin daha aza indirilmesini sağlayacak yöntemlerin tespitini ve uygulaması hususlarında stratejik bir yaklaşım tarzının kazanılması mümkün oluyor.

Kurum ve kuruluşların, enerji sarfiyatlarının ölçülmesi, en fazla enerji tüketimin ve enerji kayıplarının yaşandığı noktaların belirlenmesi ve bunların asgari sınırlara çekilerek enerji masraflarının azaltılması mümkün hale gelebiliyor. Böylece kurum için harcanan enerji maliyetlerinin azalması ve enerjinin bütçede kapladığı giderlerin asgari sınırlarının belirlenmesi hedefleniyor. Enerji verimliliğini arttırmak ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili yasal şartlara uyumun sağlanması açısından da önem taşımaktadır.
ISO 50001 Sertifikası ile kurum ve kuruluşların harcadıkları enerjileri asgari düzeye indirmeleri, personelin bu konuda bilinçlendirilmesi ve bir enerji sarfiyatı stratejisi oluşturulması, şirket değerinin daha da artmasına ve kaynakların daha modern bir şekilde kullanılmasına da ön ayak oluyor. Dünyadaki enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile sera gazı gibi olumsuz çevre etkilerini azaltmak insani sorumluluklarımız arasındadır.

Bu amaçla çıktığınız yolda, PCA olarak tüm sektörlerde ve özellikle ISO 50001 belgesi konusunun geçtiği; enerji yönetim sistemini kurup, işleten kuruluşlara uzman denetçi kadromuzla hizmet vermek için hazırız. Hafif ve orta sanayi (gıda, tekstil, plastik, tüketici elektroniği, atık su işleme vb.), ağır sanayi (çimento ve seramik, çelik ve diğer metaller, gemi inşası, kağıt, endüstriyel makineler vb.), enerji tedariki (kömür, petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji, birleştirilmiş ısı ve güç üretimi gibi), binalar (ambar, konaklama, ofis vb.), bina kompleksleri (üniversite kampüsleri, askeriye, tatil köyü, site vb.), maden (petrol-gaz sondaj, boru hatları, ergitme ve rafine etme vb.), taşıma (yolcu, yük taşımacılığı –tren, kamyon, gemi, uçak- gemi turu, havayolu kargo, havayolları vb.) ve tarım (tohum üretimi, hayvan üretimi, çiftçilik vb.) sektörleri olmak üzere enerji yönetim sisteminin tüm kapsamlarında faaliyet gösteren firmalara belgelendirme yapabilmek ve ISO 50001 sertifikası vermek üzere akreditasyonumuzu tamamlamış bulunmaktayız.

 • 1 Kapsam
 • 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
 • 3 Terimler ve tarifler
 • 4 Enerji yönetim sisteminin şartları
  • 4.1 Genel şartlar
  • 4.2 Yönetimin sorumluluğu
  • 4.3 Enerji politikası
  • 4.4 Enerji planlaması
  • 4.5 Uygulama ve işletim
  • 4.6 Kontrol etme
  • 4.7 Yönetimin gözden geçirmesi
    

ISO 50001 Sertifikası

Ticari hayatta en büyük ihtiyaçlarımızdan biri enerjidir. Ancak en büyük harcama noktası da yine enerjidir. Enerjiye ödenen, giderek kontrolsüz şekilde yükselen faturalarla baş etmenin yolları aranmaktadır. Bu durum kurum ve kuruluşları, sistemli olarak enerji kullanımını kontrol altına almaya ve enerji kayıplarını engellemeye mecbur bırakmıştır.
 
İşte bu ihtiyaç nedeniyle, uluslararası nitelikteki ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı kurum ve kuruluşların ilk tercihi haline gelmiştir.
 
ISO 50001 Sertifikası, Enerji Yönetim Sistemleri Standardı, mevcut enerji kullanımının etüt edilmesi, en çok enerji kullanan faaliyetlerin tespit edilmesi, enerji verimliliği sağlamak adına alt yapının enerji verimli makine ve ekipman ile revize edilmesi, personeli “enerjiyi doğru kullanma” konusunda bilinçlendirme gibi şartlarla kurum ve kuruluşlara faturalara ödediği büyük rakamların kontrolünü sağlayabilme yeteneğini kazandırmaktadır.
 
Yasal şartlar belirli bir enerji kullanımının (5000 TEP) üzerindeki kurum ve kuruluşlara yetkili firmalara enerji etüdü yaptırma zorunluluğu getirmiştir. Daha küçük ölçekli kurum ve kuruluşlar ise “Enerji Verimliliği Projeleri” için sağlanan teşviklerle enerji harcamalarını kontrol altına alma konusunda desteklenmektedir. iso 50001 belgesi konusunda.
 
Kurum ve kuruluşlar enerji yönetim sistemini kurup, sürekliliğini sağlayarak kullanılan enerjiyi yönetebilirler. Bunları en iyi şekilde yapabilmeleri için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri sertfiikasını alabilmek için gerekli olan tüm şartları yerine getirmektir.
 
Akredite kuruluşlardan alınan ISO 50001 Sertifikası ile mevcut sistemin performansının düzenli olarak tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilmesini yaptırarak, sadece yükselen enerji faturalarını kontrol etmekle kalmayıp rakiplerinin de bir adım önüne geçebilirler. Ayrıca enerjiyi kontrollü kullanarak dünyaya karşı sorumlu yaklaşım biçimiyle de müşterilerinin dikkatini çekebilirler.
 
PCA Sertifikasyon, her biri alanında uzman, profesyonel denetçileri, teknik uzmanları, eğitmen kadrosu ve kaliteli hizmet ilkesiyle, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri belgesinde de IAS akreditasyonu ile belgelendirme ihtiyaçlarınıza cevap vermeye devam etmektedir.
 
PCA Sertifikasyon, Türkak ve IAS akreditasyonları yanı sıra her gün gelişen hizmet yelpazesi ile istikrarlı büyümesini sürdürmektedir ve aynı zamanda iso 50001 belgesi konusunda da sektörde aranan firma haline gelmiştir.

Hali hazırda 70’den fazla başdenetçi, teknik uzman ve eğitmen ile kalite yolculuğuna devam etmekteyiz. Bunlar arasında ISO 50001 Sertifikası alan bir çok müşterimiz de bulunmaktadır.
 
PCA Sertifikasyon eğitim, ürün belgelendirme ve muayene hizmetlerinde de müşteri portföyünü sürekli büyütmeye devam etmektedir.

Tags: ISO 50001, ISO 50001 Belgesi, ISO 50001 Sertifikası