PCA Sertifikasyon için denetim ve belgelendirme süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönü ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması vazgeçilmezdir. Bu nedenle PCA Sertifikasyon yönetimi, yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın önemini tüm denetim ekibine ve ofis çalışanlarına açıklamış ve anlaşılmasını sağlamış olup, çıkar çatışması riskleri analiz edilerek, gerekli önlemler alınmakta ve yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlanmaktadır. Ayrıca tarafsızlığın korunması için Tarafsızlığı Koruma Komitesi ile faaliyetlerini kontrol altında tutmaktadır.