Tarafsızlık

Gizlilik

Açıklık

Yeterlilik

Sorumluluk

Şikayetlerin Çözümlenmesi