Kalitenizin Garantisi

ISO 50003:2021 standardı Mayıs 2021’de yayınlandı

ISO 50003:2021’in Getirdiği Temel Değişiklikler:

 • Tanımlar, tetkik zamanını, tetkik süresini ve çok sahalı tetkiklerle ilgili terimleri içerecek şekilde güncellendi.
 • Standardın yapısı ISO/IEC 17021-1:2015 ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.
 • “Adam-gün” ifadesi “tetkik günleri” olarak değiştirildi.
 • Tetkik günü hesaplamaları için toplam tüketimin en az %80'ini oluşturan enerji türlerinin sayısı değiştirildi.
 • Karmaşıklık için ağırlıklı değerler değiştirildi.
 • Çok sahalı EnMS için örnekleme şartları güncellendi.
 • Ek A ve B ile ilgili olarak IAF MD dokümanlarının kullanımı netleştirildi.
 • EnMS efektif personeli hakkındaki bilgiler A.2'de açıklandı.
 • Tablo A.3 ve A.4’de tetkik süresi tetkik zamanı olarak değiştirildi.
 • Teknik alanlar kaldırıldı ve teknik yetkinlik şartları eklendi.
 • Enerji performansının iyileştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakiler değişti:
 • “Enerji performansı iyileştirme” için ISO 50003:2014'ün 3.6'sındaki tanım kaldırıldı ancak terim normatif bir doküman olan ISO 50001'de tanımlandı.
 • Gözetim tetkikleri için odak, bir kuruluşun “enerji performansı iyileştirme başarısını” göstermek yerine “enerji performansının iyileştirilmesi için faaliyetlerin uygulanmasını” göstermesinin gerekli olması olarak değişti.
ISO 50003:2021 standardı Mayıs 2021’de yayınlandı