Gıda ve gıda ile ilgili üretim, depolama, satış vb. faaliyetleri olan firmaların periyodik olarak hijyen kurallarına ve ilgili yasal mevzuatlara uygunluğu denetlenir. Gereklilik durumuna göre ürün, su, ekipman ve personelden alınan örnekler periyodik olarak analiz edilir. Sonuçlar düzenli olarak firmaya raporlanarak sürekli iyileştirme fırsatları gösterilir.