Belgelendirme Geçerlilik Süresi

Belgelendirme Geçerlilik Süresi

Belgelendirme geçerlilik süresi; Belgelendirme sürecindeki ilk denetim tarihi baz alınarak bir yıl süreyle geçerlidir. Gözetim denetimleri yıllık yapılır ve her yıl firmaya yeni belge düzenlenir. Belge geçerlilik süresinin dolmasına 2 (iki) ay kala firma ile iletişime geçilerek yeni denetim planlanır. Belgelendirme sözleşmesi her 3 yılda bir yenilenir. Eğer kapsam veya adres değişikliği olursa sözleşme bitiş tarihinde değişiklik olmaksızın ilk belge tarihi de göz önüne alınarak sözleşme yenilenip imzalanır.